Aktiviteter

 

Kunstudflugt 13. oktober 2018:

Generalforsamlinger 2018:

Kære medlemmer af Odder Kunst forening & samling

Bestyrelsen indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling onsdag 14. marts kl. 17 i KunstVærket, Vitavej 60, Odder.

Vi har som I sikkert har konstateret, allerede indkaldt til ordinær generalforsamling onsdag 7. marts kl. 19 med efterfølgende kunstauktion. Da der her vil blive fremsat ændringsforslag til vedtægterne (se vedhæftede) og der er sandsynlighed for, at forslagene vil blive vedtaget, så vil bestyrelsen gerne have ændringerne til at træde i kraft allerede i år. Det kan de kun, hvis de vedtages på en ekstraordinær generalforsamling umiddelbart efter den ordinære.

NB: Stemmeret til generalforsamlinger har alle, der forinden har betalt medlemskontingent på foreningens konto: 6116 9043017485. Kontingentet er 200 kroner pr person / 400 kr. for par 400 kr. for virksomheder.

Bedste hilsner og på gensyn

Jørgen Søes Hejlsvig,

Formand for Odder Kunst

Ændrigsforslag: Nr.1 * Nr.2

Bestyrelsens beretning
Generalforsamlingen 7. marts 2018 / Jørgen Søes Hejlsvig

Velkomst til medlemmer og til auktionarius Steen Madsen, som efter generalforsamlingen vil sætte indkøbt kunst til en værdi af 50.000 kroner under hammeren.
Jer, der ønsker et let traktement med bl.a. ost og vin efter auktionen kan betale 50 kroner til vores kasserer Arne Søndergaard
Andre praktiske oplysninger: Der er toilet her i stueetagen samt på 1. sal ved siden af køkkenet.

Inden vi går i gang med generalforsamlingen vil jeg gerne udtale mindeord om Leif Nord, der døde i januar. Leif Nord var formand for Odder Kunstforening fra 2011 til 2014. Leif var et dejligt menneske med et godt socialt engagement og et stort hjerte for kunsten. Oppe under taget på Centralhotellet havde han en fin kunstsamling. Han gennemgik mange store operationer, men til sidst svigtede helbredet.
Æret være hans minde.

På generalforsamlingen udnævntes tidligere byrådsmedlem
Hans Jegindø, Odder, til livsvarigt æresmedlem af
Odder Kunst forening & samling.

Formanden begrundede udnævnelsen således:

Hans Jegindø har udført en stor frivillig indsats for kunsten og kulturen.
Han har også haft kulturen for øje som lærer, ungdomsskoleinspektør og byrådsmedlem. Hans Jegindø var en af initiativtagerne til og første formand for Odder Kunstforening i 1971 og har siden ydet en stor indsats for kunsten, Bl.a. som formand for Skolernes Kunstforening lokalt og på landsplan.
Hans var næstformand i Odder Kunstsamling, som han var med til at stifte i 2008.
Han er medstifter af Odderegnens Teaterforening og har været dens formand.
Han var en af kræfterne bag sammenslutningen af Odder Kunstforening og Odder Kunstsamling i 2016, og er en særdeles aktiv næstformand i Odder Kunst forening & samling. 
Han er tillige en aktiv formand for Kulturrådet i Odder og medlem af kommunens Kunstudvalg samt i bestyrelsen for VitaPark. Hans Jegindø har været med til at fremme udbredelsen, forståelsen og betydningen af kunst og kultur både lokalt og regionalt.


Det er nu 2 år siden, vi fusionerede Odder Kunstforening og Odder Kunstsamling, og aktivitetsniveauet er steget ganske betragteligt.
Det var god fremtidsorienteret beslutning, bl.a. i forhold til vore samarbejdspartnere.

2017 blev et travlt år for bestyrelsen og vore frivillige hjælpere med 14 udstillinger her i KunstVærket. Derudover var vi medarrangør af
3 udstillinger på Odder Museum.

Her i KunstVærket blev knap 100 kunstnernavne repræsenteret på de mange udstillinger, hvoraf to udstillinger havde internationalt snit og blev særdeles godt besøgt. Nemlig Naivistudstillingen med to lokale navne, Ole Grøn og Juhani Vänö Thomsen – samt udstillingen med encaustisk kunst med lokal deltagelse af den irske kunstner, Lora Murphy, som nu bor i Odder og tillige underviser i USA og Irland.
2.
Jeg nævner videre i flæng: Jens Julius Hansen, Farvecirklen, Flemming Hald og Dieter Martus. Inga og Ole K. Møller, Inga og Ole Krog Møller. Mona Dam, Ingrid Helbl og Sonja Rosenhøj. Året sluttede med Odder Fotoklub.
OK18 og andre professionelle kunstnere har været med til at skabe yderligere interesse for, hvad der foregår i Odder Kunst.
Kunstnerkredse i Aarhus og Horsens har fået øje på, hvad vi kan i Odder.
Især vil jeg fremhæve Aarhus-kunstnere Hardy Brix, Anette Fausø, Anne Østergaard og Bøje Prejsler Hansen, som udstillede i efteråret og var meget begejstrede for Odder, og det er rygtedes i deres bagland.

De fleste udstillere leverede artist talks, og jeg kan varmt anbefale medlemmerne at deltage i disse artist Talks, hvor vi kommer helt tæt på kunstnerne.
I 2017 støttede Odder Kunst en fin bog om og af Inka Siegel med udstillingen Flydende grænser.

Foreningen havde en meget spændende tur til Kunst Pavillonen i Videbæk.
Vi så den store permanente udstilling med Arne Haugen Sørensen.
Ærgerligt, at der ikke var flere med på turen.

I forhold til vore nabobyer er vi meget heldige. I Horsens har Horsens Kunstforening med kun 116 medlemmer ingen udstillingslokaler. Kunstnerne må skiftes til at udstille i f.eks. lægehuse og i banker.

Vi har i årets løb inviteret nye grupper indenfor i KunstVærket.
F.eks. ved FULDMÅNE-begivenheden i november, hvor vi var vært for 200 mennesker og serverede varm kakao i spandevis. På kommunens regning!!!
En kunstinteresseret flok gik samme aften – bevæbnet med fakler – ud i byen for at se på skulpturer med Jon Bahl som kvalificeret guide.
Deltagerne kom dels fra vor egen kreds, og fra Odder Cykelklub, Odder Karateklub og ikke mindst Odder Fotoklub, sidstnævnte var meget aktiv. For mange af disse folk var det første gang, de var her, og vi håber naturligvis, at de kan være med til at gøre Odder Kunst mere kendt og give nye medlemmer.
Blandt andre udadvendte aktiviteter kan nævnes

3.
to fyraftensmøde med Rotary og Jyske Bank. Især bankfolkene var meget interesserede, måske ikke så mærkeligt for Jyske Bank har en meget stort kunst, primært i hovedsædet i Silkeborg.
I sidste uge var jeg vært i KunstVærket for 30 pensionister fra Aalykkecentret, de medbragte selv kage og kaffe og var meget glade for at se og høre om kunst, Torben Rosleff fortalte medrivende om aktuelle udstilling.
Og før Torben Rosleff, hans bror og fætter indtog KunstVæket, havde vi en udstilling med 17 medlemmer af Farvecirklen.

Auktion 2018: