Om Foreningen

VEDTÆGTER af 7.3. 2018 og bekræftet på efterfølgende. ekstraordinær generalforsamling 14.3. 2018.
(vedtægtersom pdf-fil )

Nyheds breve / meddelelser:

Pressemeddelelse 5. novenver 2018:

Kære ildsjæle i Odder Kunst

I kan allerede nu begynde at glæde jer til en ny spændende udstilling i nærmeste fremtid.

Næste udstiller er Faranak Sohi, med fernisering fre. 23. november kl. 16 i KunstVærket

Der bliver opsætning for Faranak onsdag 21. nov. Kl. 10 i KunstVærket.

Udstillingen slutter søndag 9. dec.

Og der bliver en Artist Talk på et tidspunkt – datoen afgør Faranak snarest.

Faranak og jeg mødes til en informationssnak mandag 12. nov. Kl. 10 i KunstVærket.

Alle er velkomne til at deltage i mødet.

HUSK: Udstillingen med Camilla With Aasager,

Jens-Rune Gissel og Alacoque Davey

slutter på søndag med en Artist Talk Kl. 15.

Bedste hilsner Jørgen

Kære medlemmer

På generalforsamlingen i marts forhørte jeg mig om stemningen for at arrangere kunstmarked i KunstVærket, og det faldt i god jord hos de fleste, så lørdag 15. december vil Udstillingsudvalget arrangere kunstmarked, hvor medlemmer kan medbringe og sælge egne kunstværker.

Måske kan medlemmer bytte værker indbyrdes. Vi synes, at ideen skal afprøves, så det gør vi ved at åbne KunstVærket mellem kl. 11 og 16 den 15. december. Der bliver mulighed for at nyde et glas gløgg og få en god snak om kunst.

Bestyrelsen og dermed foreningen har året rundt stor glæde af knap en snes frivillige hjælpere, som tager vagter i KunstVæket og giver et nap med, når der skal opsættes og nedtages udstillinger m.m.

Bestyrelsen påskønner denne store indsats, og derfor holder vi igen i år et julemøde for de frivillige ildsjæle med en bid brød og et glas vin.

I år bliver det til i alt 10 kunstudstillinger i KunstVærket, og I kan glæde jer til et lignende antal udstillinger i 2019. Det hører I også om senere.

Årets sidste udstilling bliver med den lokale kunstner Faranak Sohi med fernisering 23. november kl. 16. Mere herom senere.

Odder Kunst forening & samling er medarrangør af en kunstudstilling på Odder Museum med Kaare Nielsen, medlem af OK 18. Der er fernisering på museet fredag 30. 11. kl. 15, og Odder Kunst støtter kunstneren med 8000 kr.

Søndag 11.november kl. 15 vil Jens-Rune Gissel og Camilla With Aasager under en Artist Talk fortælle om deres kunstneriske virksomhed.

Mandag 11. marts 2019 har vi generalforsamling med efterfølgende kunstauktion over indkøbte værker. Sæt kryds i kalenderen.

De bedste hilsner Jørgen Søes Hejlsvig formand for Odder Kunst Odder 30.10. 2018

Kære medlemmer af Odder Kunst forening & samling

Generalforsamlinger:

2017:

Referat generalforsamling 7. marts 2017

2018:

Bestyrelsen indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling onsdag 14. marts 2018 kl. 17 i KunstVærket, Vitavej 60, Odder.

Vi har som I sikkert har konstateret, allerede indkaldt til ordinær generalforsamling onsdag 7. marts kl. 19 med efterfølgende kunstauktion. Da der her vil blive fremsat ændringsforslag til vedtægterne (se vedhæftede) og der er sandsynlighed for, at forslagene vil blive vedtaget, så vil bestyrelsen gerne have ændringerne til at træde i kraft allerede i år. Det kan de kun, hvis de vedtages på en ekstraordinær generalforsamling umiddelbart efter den ordinære.

NB: Stemmeret til generalforsamlinger har alle, der forinden har betalt medlemskontingent på foreningens konto: 6116 9043017485. Kontingentet er 200 kroner pr person / 400 kr. for par 400 kr. for virksomheder.

Bedste hilsner og på gensyn

Jørgen Søes Hejlsvig,

Formand for Odder Kunst

Ændrigsforslag: Nr.1 * Nr.2

2019:
Generalforsamling 11.3.2019 kl. 19:
Kære medlemmer af Odder Kunst forening & samling

I indkaldes hermed til generalforsamling i Odder Kunst, der i år kan fremvise sit hidtil bedste år aktivitetsmæssigt og økonomisk.

Vi er glade for de mange medlemmers opbakningtil den lokale kunstforening, en opbakning, der i forhold til de store østjyske købstæder er helt enestående. Sammen kan vi udrette meget, og på generalforsamlingen kan I forvisse jer om, at 2019 også bliver et spændende år med mange gode kunstoplevelser.

Referat Generalforsamling 2019:

Se vedhæftede PDF-fil MED selve indkaldelsen.

Se også værkerne , der kommer på årets auktion

Auktioner:

Auktion 2018:

Auktion 2019:

Julehilsen 2017

Julebrev 2016 >>>

Historie

Odder Kunstforening blev stiftet i 1971 og havde til formål at øge interessen for den bildende kunst gennem udstillinger, foredrag og andre arrangementer, ligesom foreningen arrangerer kunstudflugter og foredrag m.m.
Foreningen fusionerede i 2016 med Odder Kunstsamling og den ny forening med 200 medlemmer fik navnet Odder Kunst forening & samling.
Odder Kunstforenings syv formænd fra 1971:
Hans Jegindø – 1971-1973
Agnes Slotsbo - 1973-1985
Jon Bahl 1985-1998
Gert Jensen 1998-2006
Gerda Jørgensen 2006-2011.
Leif Nord 2011-2014
Jørgen Søes Hejlsvig 2014 – 2016.

Odder Kunstforening og Odder Kunstsamling fusionerede på en fælles ekstraordinær generalforsamling 31. maj 2016
De nye forening fik overgangsbestyrelse på 12 medlemmer:

Den første bestyrelse for
Odder Kunst forening & samling:
Jørgen Søes Hejlsvig (formand)
Hans Jegindø (næstformand),
Anette Kappel Skovhus (sekretær),
Arne Søndergaard (kasserer)
Jon Bahl, hidtidig formand for Odder Kunstsamling,
Lis Mønsted,
Søren Alrø Astrup Nielsen
Gerda Jørgensen,
Else Elisabeth Andersen, OK 18
Buller Hermansen, OK 18
Klaus Markmann Jensen, Odder Museum
og Kresten Bjerre, Odder Byråd

Fra marts 2017 vil bestyrelsen bestå af 9 personer: 1 repræsentant for kommunen, 1 repræsentant for Odder Museum, 2 repræsentanter for professionelle kunstnere i kommunen samt 5 folkevalgte personer.

Kunstfusion 2016

På en ekstraordinær, fælles generalforsamling i KunstVærket i VitaPark tirsdag besluttede medlemmerne i Odder Kunstforening og Odder Kunstsamling at slå de to kunstforeninger sammen. For snart halvandet år siden foreslog kunstforeningens bestyrelse en fusion, og mulighederne blev afprøvet på ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger i de to foreninger, der tilsammen har 200 medlemmer, primært i Odder Kommune. Der er dog også medlemmer uden for dette område. Hele forløbet med de mange generalforsamlinger er blevet styret dygtigt og professionelt af Jesper Hjort, tidligere kommunaldirektør og direktør for VitaPark.

Uddrag af Pressemeddelelse i forbindelse med fusionen:
Medlemmerne enedes om at kalde fusionen for ”Odder Kunst forening & samling” og slå de to bestyrelser sammen frem til ”den nye forenings” første ordinære generalforsamling er tirsdag 7. marts 2017 kl. 19 i KunstVærket, VitaPark.
Kontinuitet
Overgangsbestyrelsen repræsenterer kontinuitet og soliditet med fire personer, der alle har været formand for Odder Kunstforening, to af dem, Jon Bahl og Gerda Jørgensen, er tilmed æresmedlemmer.
”Hensigten er at forene alle gode kræfter, så kunsten kan blomstre maksimalt. Det er igen og igen blevet understreget, at formålet er at forbedre kunstens og kunstnernes udfoldelsesmuligheder. Odder har et blomstrende kunstmiljø og ekstremt mange lokale kunstnere i forhold til kommunens størrelse, siger Jørgen Søes Hejlsvig.

Odder Kunstsamling
Odder Kunstsamling blev oprettet i 2008 med Jon Bahl som formand med det formål at erhverve værker af kunstnere med relationer til Odder kommune, samt tage ansvaret for deres opbevaring og løbende præsentere dem for offentligheden ved udstillinger.

Se Odder Kunstsamlings gamle hjemmeside:

Medlemskab:
BLIV MEDLEM:
  
Ved indmeldelse i Odder Kunst forening & samling, skal du sende en mail til vores kasserer,
Kurt Christensen * kc52dk@gmail.com
med oplysninger om navn, adresse og telefon.         

                   

Kontingent::
Medlemskontingentet til ODDER KUNST forening & samling er kr. 200,- pr. person og firmakontingent kr. 400,-. Kontingentet følger kalenderåret og forfalder pr. 1. februar hvert år.
Kontingentbeløbet indsættes på vores bankkonto 6116 9043017485 - husk at oplyse navn.

Fordele:

Værker til udlodning på Odder Kunsts kommende ordinære generalforsamling *


Bestyrelsen:

Formand: Jørgen Søes Hejlsvig * joergen@heilsvig.dk * 2248 5954

Næstformand: Hans Jegindø * jegindoe@mail.dk * 8654 2094

Kasserer: Kurt Christensen * kc52dk@gmail.com * 6070 0642

Sekretær: Jesper Hjort: jesper.hjort09@gmail.com * 2090 2020

Søren Alrø Astrup Nielsen * saan@profibermail.dk * 6167 0990

Gerda Jørgensen * gj44@mail.dk * 2082 9887

Vibeke Nørgaard Rønsbo* 3011 6341 * Mobil: 27283094 * vibnr@yahoo.dk

Else Elisabeth Andersen * elseelisabethart@hotmail.com * 3082 8227

Klaus Markmann Jensen * kmj@moesgaardmuseum.dk * 2344 5931

Suppleanter::

Jon Bahl: jonbahl@oamail.dk * 4218 4061

Ingrid Petersen * ingridp@hotmail.dk * 2366 5736

Webmaster: Carsten Langkilde * post@carsten-langkilde.dk * 2330 6255