Meddelelser og nyhedsbreve:

Referat af Generalforsamling, tirsdag den 7. Marts 2017 kl. 19.00 i Kunstværket

Referat af Generalforsamling, tirsdag den 7. Marts 2017 kl. 19.00 i Kunstværket

Fra bestyrelsen deltog: Jørgen, Hans, Arne, Søren Klaus, Lis, Gerda, Jon og Anette Fraværende: Kresten, Else E. og Buller

Der deltog knap 40 personer excl. bestyrelsen.Vi startede med at synge: ” Den blå Anemone”
Herefter bød formanden velkommen.

a) Valg af dirigent. Kurt Christensen blev valgt med applaus. Kurt startede med at erklære generalforsamlingen for gyldig, da den var lovlig varslet. Herefter blev
dagsorden oplæst.
Valg af dirigent
Bestyrelsens aktivitetsberetning fra det forgangne årDrøftelse af bestyrelsens planer for det kommende årFremlæggelse af det reviderede regnskabFastsættelse af kontingentfor medlemmer og virksomheder
Behandling af indkomne forslagValg af medlemmer til bestyrelsen samt 1 suppleantValg af 2 revisorer samt 1 suppleant
Eventuelt


b) Formandens beretning:

Endnu en gang velkommen til generalforsamling.
Skarpsindige iagttagere lagde sikkert mærke til foreningens nye logo i højre øverste hjørne af sangen. Logoet er tegnet af Torben Rasmussen, og bestyrelsen har enstemmigt valgt logoet til Odder Kunst.
Fuglen fra Birgit Bjerres logo har overlevet og repræsenterer kontinuitet.
Fuglen repræsenterer også sjæl og ånd, fantasi og frihed, livsglæde, drømme og længsler, og god kunst er besjælet med ånd og liv.
Andre logoforslag kan ses på bordet.

På en ekstraordinær, fælles generalforsamling i KunstVærket i VitaPark tirsdag 31. maj 2016 besluttede medlemmerne i Odder Kunstforening og Odder Kunstsamling at slå de to kunstforeninger sammen til ”Odder Kunst forening & samling”

Bestyrelsen har haft en travl tid siden fusionen, bl.a. med tilrettelæggelse af 14 kunstudstillinger her i KunstVærket. Vi står også bag invitation til udstillinger på Museet, og vi håber, at vi til efteråret vil se en ny udstilling på museet.
Måske vil det kræve tilskud fra fonde, fordi museets økonomi er presset.
Vi håber og tror, at vi kan finde en fremtidig finansieringsmodel.

Vi har støttet to bogudgivelser:
en bog, skrevet af Johan Kirkmand om Hans Løfgren, ”Den franske maler i Odder”.
Og en bog, udgivet af og om Vibeke Rønsbo i forb. med hendes store, flotte udstilling på museet.
Medlemmerne får således to bøger til en værdi af knap 200 kroner
for et kontingent på 150 kroner.

2016 bød bl.a. Foredrag med Max Bendixen, om verdensdamen, kunstneren Elisabeth Jerichau Baumann. Max er langt fremme med en ny bog om Per Kirkeby og Aarhus.

I KunstVærket har der været følgende udstillere:
Ole Knudsen – en af kunstnerne bag Eks Skolen.
Påskeudstilling – Morten Skovmand og Bente Hansen.
Nanna-Theresa - ung spirende kunstner – viste blandformer med, bla. figurer i ståltråd.
Jytte Røgild, Horsens, udstillede Oliebilleder.
Birthe Risom, Charlotte Clausen, Tove Irene Andersen og Tove Møller, viste
Lofotenbilleder i Olie, Akryl, Akvarel og Grafik
Karina Præstegaard - Børnekunst – keramik
Sommer EVENT
25 forskellige kunstnere havde lavet hver en skulptur af genbrugsmaterialer. Præsentation i Centralhotellet. Ingen succes i forhold til forretningerne og Byfesten, der gav os dårligt tidspunkt. Derfor gentages eventen ikke.
OK 18 havde den traditionelle efterårsudstilling m. bl.. Poul Jepsen, Else Elisabeth Andersen, Karen Munk, Henny Filbert, Katrine Hviid, Vibeke Rønsbo (med sko-installation), Kåre Nielsen, Inka Sigel, Carsten Langkilde, Buller Hermansen og Helga Exner.
Sommerudstilling KunstVærket m. den dansk-islandske kunstner Vignir Jóhannsson, maleri, skulptur og installation.
Kunstudflugt til Hobro med guidet tur i Kunstetagerne samt byvandring. Frokost i Bies Gård. Ca 20 deltog.
Marianne Vikkelsøe, Hanne Fixhøj og Ulla Laier, udstillede sammen
Peter Nors viste bl.a. keramik , linol tryk.
5 kvinder ”PÅ Rejse”: Hanne Bach – Henriette Flindt, Birthe Rågård, Kirsten Fyhn og Jette Mathislund,
Magnus og Hans Løfgren, og Magnus fortalte en aften om sin og faderens kunst.
Regnbuen fra Hou., Kirsten Mørk, Ingrid Ravnsbo, m fl.
Udstillingen 3 gange 2 på Odder Museum sidste sommer
Med Mogens Gissel / Jens-Rune Gissel og Poul Jepsen / Hans Rønne og Finn Have og Steen Rasmussen.
Julius – Jens Julius Hansen først i januar i år.
Farvecirklen – 14 udstillere
Vibeke Rønsbo på Museet i efterår, vinter
P.t. Heidi Zilmer og Lene Thomasen
Tak til VitaPark og kommunen for lån af KunstVærket og Smedeværkstedet
Stor tak til mine kolleger i bestyrelsen for en god indsats til glæde for kunsten og kunstnerne og ikke mindst medlemmerne.

Beretningen blev godkendt uden kommentarer

c) Herefter redegjorde formanden for kommende planer I 2017
Vi satser på en kunstudflugt til Kibæk/Skovsnogen + Kunstpavillonen Videbæk.
Et par film i Biffen. Det står Else Elisabeth for.
Jon har lovet at holde kunstforedrag til efteråret bl.a. Skagenmalerne og Vråudstillingen og Svend Engelund.
Næste fernisering er 17. marts Inga + Ole Krogh Møller olie/tegning.
7.4. Påske: Flemming Hald/Dietger Martus. Åbent alle dage i påskeugen.
21.4. Ulla Bloch
2.6. Sommer: Thomas Andersson skulpturer.
0.6. Juhani Väinö Thomsen skulptur m.m.
28.7. Sonja Rosenhøj oliemalerier.
18.8. OK 18 div. kunst.
22.9. Ole Grøn og Naivisterne, dansk-franske naivisme.
13.10. Hardy Brix + 3 akvarel m. m.
10.11. Lora Murphy med fl. oliemalerier.
30.11. Odder Fotoklub fotos.

d) Kassereren gennemgik herefter regnskabet , som blev godkendt uden kommentarer.
Som noget nyt var der blevet udarbejdet et budget for det kommende år. Budgettet viste et underskud på kr. 21.000, hvilket gav en motivation for kontingentforhøjelse.

e) Steen Madsen fandt forslaget om en kontingentforhøjelse på kr. 50.- til kr. 200.- meget oplagt og et samtidig et godt initiativ. Derudover opfordrede han Odder Kommune til at give et tilskud til foreningen, hvilket gav kommunen mulighed for at brande sig på at de støttede kulturen. Anne Bonefeld svarede at kommunen skam støttede kulturen.
Kontingentforhøjelsen blev vedtaget uden yderligere kommentarer.
Prisen på kr. 400.-for firmamedlemskaber blev desuden vedtaget.

f) Ingen indkomne forslag

g) Bestyrelsen har siden fusionen bestået af 12 personer, og skulle nu reduceres til 9. Jon, Lis og Søren bekendtgjorde, at de ikke genopstillede. Der var ingen forslag til nye medlemmer

Bestyrelsen består nu af 9 personer, heraf 1 repræsentant for kommunen, 1 repræsentant for Odder Museum, 2 repræsentanter for OK 18 samt 5 folkevalgte personer.

Søren blev valgt som ny suppleant til bestyrelsen

h) Valg af revisorer og suppleant blev Torben Rosleff og Knud Lauritsen
Revisorsuppleant: Kurt Christensen

i) Under Eventuelt fik formanden ordet.
Tak til arkitekt Torben Rasmussen for et smukt og
særdeles velegnet logo til foreningen. Der fremkom en halv snes forslag,
Herunder to forslag fra Anne Kromann og hendes to børnebørn.
I kan se alle forslagene derovre på bordet.
Der er stadig medlemmer, der ikke har fået bøgerne om
Løfgren og Vibeke Rønsbo. Arne udleverer gerne fra lageret.
Medlemmer, der ønsker at hygge sig med ost og rødvin
bedes betale 50 kroner til Arne.
Efter generalforsamlingen er der traditionen tro kunstauktion med Steen Madsen som auktionarius.

Og så til noget mere alvorligt.
Jon, Lis og Søren har ikke ønsket at fortsætte i bestyrelsen.
Det betyder imidlertid ikke, at de slipper for at lave noget.
De gerne vil gerne gøre en indsats i arbejdsudvalgene.
Vi vil satse på at gøre udvalgene mere selvstændige, hvilket forhåbentligt også vil gøre det mere spændende at være med der.

Fra bestyrelsen og mig personligt skal der lyde en stor tak til jer alle tre.
Jon har aftjent sin kunst-værnepligt op til flere gange. Du har været med næsten fra starten i 1971, da Hans Jegindø blev første formand i Kunstforeningen Du var formand i 13 år, og siden i Kunstsamlingen var du formand i 9 år. Det er en kraftpræstation.
Vi er glade for, at I alle 3 fortsat vil arbejde for kunsten.
Stor tak til jer alle 3

Leif Nord ville vide hvad der var blevet af kunstsamlingen. Svaret var at den var her I Kunstkammeret og alle blev inviteret ned at se den.

Dirigenten takkede for god ro og orden og gav generalforsamlingen tilbage til formanden, der takkede Kurt for indsatsen.

Herefter var der servering af: ost og spegepølse, pyntet med melon, jordbær, blåbær og pærer. Hertil brød og kiks. Rød/ hvidvin var inkluderet i prisen på kr.50.- Osten blev serveret efter generalforsamlingen, men inden auktionen i håb om større købelyst.

Auktionens resultat blev:Lis M. købte nr.  1 til 600 kr.
Leif Nord købte nr. 2 til 1000 kr.
Inga Søndergaard købte nr. 3 til 1300 kr.
Kurt Christensen købte nr. 4 til 2100 kr,.
Inge Hejlsvig købte nr. 5 til 1000 kr.
Leif Nord købte nr. 6 til 1300 kroner
Jørgen købte nr. 7 til 300 kroner
Arne købte nr. 8 til 300 kroner
 
Tab på ca. 10.000 kroner.
Referent
Anette