Vedtægter og generalforsamlinger

Vedtægter

Vedtægter af 7 marts 2018 og bekræftet på efterfølgende. ekstraordinær generalforsamling 14 marts 2018 findes som .pdf fil her.

 

Generalforsamlinger

2020
Der er generalforsamling i Kunstværket den 12. marts kl. 18.00. På grund af coronavirus er mødet blevet udskudt.

 

2019
Kære medlemmer af Odder Kunst forening & samling

I indkaldes hermed til generalforsamling i Odder Kunst, der i år kan fremvise sit hidtil bedste år aktivitetsmæssigt og økonomisk. Vi er glade for de mange medlemmers opbakningtil den lokale kunstforening, en opbakning, der i forhold til de store østjyske købstæder er helt enestående. Sammen kan vi udrette meget, og på generalforsamlingen kan I forvisse jer om, at 2019 også bliver et spændende år med mange gode kunstoplevelser.

Referat fra generalforsamling 11 marts 2019 findes som .pdf fil her.

Værker til årets auktion findes her.

 

2018
Bestyrelsen indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling onsdag 14. marts 2018 kl. 17 i KunstVærket, Vitavej 60, Odder.

Vi har som I sikkert har konstateret, allerede indkaldt til ordinær generalforsamling onsdag 7. marts kl. 19 med efterfølgende kunstauktion. Da der her vil blive fremsat ændringsforslag til vedtægterne (se vedhæftede) og der er sandsynlighed for, at forslagene vil blive vedtaget, så vil bestyrelsen gerne have ændringerne til at træde i kraft allerede i år. Det kan de kun, hvis de vedtages på en ekstraordinær generalforsamling umiddelbart efter den ordinære.

NB: Stemmeret til generalforsamlinger har alle, der forinden har betalt medlemskontingent på foreningens konto: 6116 9043017485. Kontingentet er 200 kroner pr person / 400 kr. for par 400 kr. for virksomheder.

Bedste hilsner og på gensyn
Jørgen Søes Hejlsvig
Formand for Odder Kunst

Ændrigsforslag som .pdf fil Nr.1 og Nr.2.

Værker til årets auktion findes her.

 

2017
Referat fra generalforsamling 7 marts 2017 findes som .pdf fil her.