Vedtægter og generalforsamlinger

Vedtægter

Vedtægter af 7. marts 2018 og bekræftet på efterfølgende ekstraordinær generalforsamling 14. marts 2018 findes som .pdf fil her.

 

Generalforsamlinger

2023

Bestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling med efterfølgende festlig og fornøjelig auktion i KunstVærket, Vitavej 60, Odder den 9. marts 2023 kl.18.

Indkaldelsen med dagsorden findes som .pdf fil her.

 

2022

Bestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling med efterfølgende festlig og fornøjelig auktion i KunstVærket, Vitavej 60, Odder den 17. marts 2022 kl.18.

Indkaldelsen findes som .pdf fil her.

Detailjerne og dagsorden findes som .pdf fil her.

Forslag til ændring af vedtægterne (i rød) findes som .pdf fil her. Vedtægterne som vedtaget på generalforsamlingen findes som .pdf fil her.

Referat fra generalforsamling samt bestyrelsens beretning fra den 17. marts 2022 findes som .pdf fil her.

 

2021

Bestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling med efterfølgende festlig og fornøjelig auktion i KunstVærket, Vitavej 60, Odder den 16. september 2021.

Detailjerne og dagsorden findes som .pdf fil her.

Forslag til ændring af vedtægterne findes som .pdf fil her.

Bestyrelsens beretning ved generalforsamlingen findes som .pdf fil her.

Kommunikation om udstillinger i 2021 og 2022 findes som .pdf fil her.

 

2020
Til medlemmer af Odder Kunst forening & samling

Bestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling torsdag den 3. september 2020 kl. 18 i KunstVærket, Vitavej 60, Odder. Efter generalforsamlingen afvikler vi en mindre auktion.

Detailjerne og dagsorden findes som .pdf fil her.

Referat fra generalforsamling den 3. september 2020 findes som .pdf fil her.

 

2019
Kære medlemmer af Odder Kunst forening & samling

I indkaldes hermed til generalforsamling i Odder Kunst, der i år kan fremvise sit hidtil bedste år aktivitetsmæssigt og økonomisk. Vi er glade for de mange medlemmers opbakningtil den lokale kunstforening, en opbakning, der i forhold til de store østjyske købstæder er helt enestående. Sammen kan vi udrette meget, og på generalforsamlingen kan I forvisse jer om, at 2019 også bliver et spændende år med mange gode kunstoplevelser.

Referat fra generalforsamling 11 marts 2019 findes som .pdf fil her.

Værker til årets auktion findes her.

 

2018
Bestyrelsen indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling onsdag 14. marts 2018 kl. 17 i KunstVærket, Vitavej 60, Odder.

Vi har som I sikkert har konstateret, allerede indkaldt til ordinær generalforsamling onsdag 7. marts kl. 19 med efterfølgende kunstauktion. Da der her vil blive fremsat ændringsforslag til vedtægterne (se vedhæftede) og der er sandsynlighed for, at forslagene vil blive vedtaget, så vil bestyrelsen gerne have ændringerne til at træde i kraft allerede i år. Det kan de kun, hvis de vedtages på en ekstraordinær generalforsamling umiddelbart efter den ordinære.

NB: Stemmeret til generalforsamlinger har alle, der forinden har betalt medlemskontingent på foreningens konto: 6116 9043017485. Kontingentet er 200 kroner pr person / 400 kr. for par 400 kr. for virksomheder.

Bedste hilsner og på gensyn
Jørgen Søes Hejlsvig
Formand for Odder Kunst

Ændrigsforslag som .pdf fil Nr.1 og Nr.2.

Værker til årets auktion findes her.

 

2017
Referat fra generalforsamling 7 marts 2017 findes som .pdf fil her.