Historie

Odder Kunstforening

Odder Kunstforening blev stiftet i 1971 og havde til formål at øge interessen for den bildende kunst gennem udstillinger, foredrag og andre arrangementer, ligesom foreningen arrangerer kunstudflugter og foredrag m.m. Foreningen fusionerede i 2016 med Odder Kunstsamling og den ny forening med 200 medlemmer fik navnet Odder Kunst forening & samling.

Odder Kunstforenings syv formænd fra 1971:
* Hans Jegindø – 1971-1973
* Agnes Slotsbo – 1973-1985
* Jon Bahl – 1985-1998
* Gert Jensen – 1998-2006
* Gerda Jørgensen – 2006-2011.
* Leif Nord – 2011-2014
* Jørgen Søes Hejlsvig – 2014-nu.

Odder Kunstforening og Odder Kunstsamling fusionerede på en fælles ekstraordinær generalforsamling 31. maj 2016. De nye forening fik overgangsbestyrelse på 12 medlemmer.

Den første bestyrelse for Odder Kunst forening & samling:
* Jørgen Søes Hejlsvig (formand)
* Hans Jegindø (næstformand)
* Anette Kappel Skovhus (sekretær)
* Arne Søndergaard (kasserer)
* Jon Bahl (hidtidig formand for Odder Kunstsamling)
* Lis Mønsted
* Søren Alrø Astrup Nielsen
* Gerda Jørgensen
* Else Elisabeth Andersen (OK 18)
* Buller Hermansen (OK 18)
* Klaus Markmann Jensen (Odder Museum)
* Kresten Bjerre (Odder Byråd)

Fra marts 2017 består bestyrelsen af 9 personer: 1 repræsentant for kommunen, 1 repræsentant for Odder Museum, 2 repræsentanter for professionelle kunstnere i kommunen samt 5 folkevalgte personer.

 

Odder Kunstsamling

Odder Kunstsamling blev oprettet i 2008 med Jon Bahl som formand med det formål at erhverve værker af kunstnere med relationer til Odder kommune, samt tage ansvaret for deres opbevaring og løbende præsentere dem for offentligheden ved udstillinger.

 

Kunstfusion 2016

På en ekstraordinær, fælles generalforsamling i KunstVærket i VitaPark tirsdag besluttede medlemmerne i Odder Kunstforening og Odder Kunstsamling at slå de to kunstforeninger sammen. For snart halvandet år siden foreslog kunstforeningens bestyrelse en fusion, og mulighederne blev afprøvet på ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger i de to foreninger, der tilsammen har 200 medlemmer, primært i Odder Kommune. Der er dog også medlemmer uden for dette område. Hele forløbet med de mange generalforsamlinger er blevet styret dygtigt og professionelt af Jesper Hjort, tidligere kommunaldirektør og direktør for VitaPark.

Uddrag af Pressemeddelelse i forbindelse med fusionen:
Medlemmerne enedes om at kalde fusionen for ”Odder Kunst forening & samling” og slå de to bestyrelser sammen frem til ”den nye forenings” første ordinære generalforsamling er tirsdag 7. marts 2017 kl. 19 i KunstVærket, VitaPark.
Overgangsbestyrelsen repræsenterer kontinuitet og soliditet med fire personer, der alle har været formand for Odder Kunstforening, to af dem, Jon Bahl og Gerda Jørgensen, er tilmed æresmedlemmer. ”Hensigten er at forene alle gode kræfter, så kunsten kan blomstre maksimalt. Det er igen og igen blevet understreget, at formålet er at forbedre kunstens og kunstnernes udfoldelsesmuligheder. Odder har et blomstrende kunstmiljø og ekstremt mange lokale kunstnere i forhold til kommunens størrelse", siger Jørgen Søes Hejlsvig.