50 års kunsthistorie i Odder

Et 50 års jubilæum
Odder Kunstforening blev stiftet i november 1971, og 50 års-jubilæet skal naturligvis fejres med maner. Foreningen fusionerede i 2016 med Odder Kunstsamling og den ny forening med nu 230 medlemmer fik navnet Odder Kunst forening & samling.

Markeringen af jubilæet skete med en spektakulær, færøsk udstilling med Tróndur Patursson, et foredrag om færøsk kunst og tre workshops ledet af Ole Grøn for 60 skoleelever. Det foregik altsammen i KunstVærket og SmedeVærket, Vitavej 60, 8300 Odder, i samarbejde med Foreningen Norden Odder. Ved ferniseringen holdt foreningens formand, Jørgen Søes Hejlsvig, en tale. Teksten findes som pdf fil her. Der var også lavet et jubilæumsang, som findes her.

Fugle   Solblaa

50 års kunsthistorie
Historie Odder Kunstforening blev stiftet i november 1971 med det formål at øge interessen for den bildende kunst gennem udstillinger, foredrag og andre arrangementer, ligesom foreningen arrangerer kunstudflugter og foredrag m.m.”.
Hensigten med fusionen i 2016 var at forene alle gode kræfter og forbedre kunstens og kunstnernes udfoldelsesmuligheder samt fremme medlemmers kunstinteresse. Odder har et blomstrende kunstmiljø og mange lokale kunstnere”.

Foreningen fusionerede i 2016 med Odder Kunstsamling og den ny forening fik navnet Odder Kunst forening & samling. Kunstsamlingen eksisterede i 8 år med Jon Bahl som formand.

Odder Kunstforenings syv formænd:

Hans Jegindø 1971-1973
Agnes Slotsbo 1973-1985
Jon Bahl 1985-1998
Gert Jensen 1998-2006
Gerda Jørgensen 2006-2011
Leif Nord 2011-2014
Jørgen Søes Hejlsvig
(fmd for fusionen siden 2016)
2014-2016

Odder Kunsts bestyrelse er kendetegnet ved stor kontinuitet med tre tidligere formænd fra Odder Kunstforening i den nuværende bestyrelse. Odder Kunst forening & samling er med 230 medlemmer en af Jyllands største kunstforeninger.
I bestyrelsen: Jørgen Søes Hejlsvig, Hans Jegindø, Peder Nors, Jesper Hjort, Gerda Jørgensen, Erik Boje, Inka Sigel og Vibeke Rønsbo. Marianne Blichfeldt og Hanne Winding er suppleanter. Webmaster: Sander Sieuwerts.

NB: De to logoer er tegnet af Torben Kemp Rasmussen (tv) og Birgit Bjerre (th).