Medlemskab og bestyrelsen

Bliv medlem

Ved indmeldelse i Odder Kunst forening & samling, skal du sende en mail til vores kasserer, Peder Nors Mail med oplysninger om navn, adresse og telefon.

 

Kontingent

Medlemskontingentet til ODDER KUNST forening & samling er kr. 200,- pr. person og firmakontingent kr. 400,-. Kontingentet følger kalenderåret og forfalder pr. 1. februar hvert år. Kontingentbeløbet indsættes på vores bankkonto 6116 9043017485 - husk at oplyse navn.

 

Fordele

Værker til udlodning på Odder Kunsts årlige ordinære generalforsamling.

 

Privatlivspolitik

I forbindelse med medlemskab opbevarer Odder Kunst forening & samling dine oplysninger. Læs mere om vores privatlivspolitik her.

Bliv medlem

Bestyrelsen

Formand Jørgen Søes Hejlsvig tlf. 22 48 59 54 Mail
Næstformand Hans Jegindø tlf. 86 54 20 94 Mail
Kasserer Peder Nors tlf. 29 68 41 94 Mail
Sekretær Jesper Hjort tlf. 20 90 20 20 Mail
Medlem Gerda Jørgensen tlf. 20 82 98 87 Mail
Medlem, repræsentant BKF kunstnere Vibeke Nørgaard Rønsbo tlf. 27 28 30 94 Mail
Medlem, repræsentant BKF kunstnere Inka Sigel tlf. 40 51 62 48 Mail
Suppleant Ingrid Pedersen tlf. 23 66 57 36 Mail
Suppleant Marianne Blichfeldt tlf. 21 20 63 61 Mail
Webmaster Sander Sieuwerts tlf. 20 63 33 60 Mail

 

En oversigt af foreningen's bestyrelsen samt de forskellige arbejdsgrupper og frivillige vagter i foreningen findes som .pdf fil her.