Medlemskab og bestyrelsen

Bliv medlem
Ved indmeldelse i Odder Kunst forening & samling, skal du sende en mail til vores kasserer, Peder Nors Mail med oplysninger om navn, adresse og telefon.

Kontingent
Medlemskontingentet til ODDER KUNST forening & samling er kr. 200,- pr. person og firmakontingent kr. 400,-. Kontingentet følger kalenderåret og forfalder pr. 1. februar hvert år. Kontingentbeløbet indsættes på vores bankkonto. Husk at oplyse navn.

Fordele
Værker til udlodning på Odder Kunsts årlige ordinære generalforsamling.

Vores oplysninger
Kontonummer: 6116 _ 9043017485
MobilePay: 45 89 2
CVR nummer: 38106325

Privatlivspolitik
I forbindelse med medlemskab opbevarer Odder Kunst forening & samling dine oplysninger. Læs mere om vores privatlivspolitik her.

Bliv medlem

Bestyrelsen

Formand Jørgen Søes Hejlsvig tlf. 22 48 59 54 Mail
Næstformand Hans Jegindø tlf. 20 43 25 85 Mail
Kasserer Peder Emil Nors tlf. 29 68 41 94 Mail
Sekretær Jesper Hjort tlf. 20 90 20 20 Mail
Valgt for Odder Kommune - tlf. -  
Medlem Gerda Jørgensen tlf. 20 82 98 87 Mail
Medlem Erik Boje Nielsen tlf. 27 28 01 05 Mail
Kunstnermedlem Karen Ette tlf. 21 67 58 20 Mail
Kunstnermedlem Inka Sigel tlf. 40 51 62 48 Mail
Suppleant Hanne Winding tlf. 41 17 52 86 Mail
Suppleant Lis Mønsted tlf. 51 36 87 71 Mail
Webmaster Sander Sieuwerts tlf. 20 63 33 60 Mail

Odder Kommunes Kunstudvalg
Odder Kommunes Kunstudvalg består af Hans Jegindø (formand), Jørgen Søes Hejlsvig, Henriette Toftegaard, Tove Møller og Tine Mynster. Udvalget er rådgivende og tager selvstændige initiativer til ny kunst og bevarelse af eksisterende kunst. Udvalget har udgivet bogen ”Skulptur-Tur” i Odder Kommune. Download folderen her eller scan koden!
Skulptur-tur

En oversigt af foreningen's bestyrelsen samt de forskellige arbejdsgrupper og frivillige vagter i foreningen findes som .pdf fil her og her.