Udstillingen Jørgen Mikel Andersen

Aarhusmaleren Jørgen Mikel Andersen udstiller hos Odder Kunst med fernisering i KunstVærket, Vitavej 60, 8300 Odder Fredag 20. september 2019 kl. 16.

Udstillingen vil herefter være åben på fredage, lørdage og søndage til og med søndag 6. oktober mellem kl. 14 og 17. Gratis adgang.

Siden 1984 har Aarhuskunstneren Jørgen Mikael Andersen kontinuerligt arbejdet med oliemaleri, foto og musik, og på Aarhus Kunstakademi med bl.a. Odder-maleren Mogens Gissel som lærer. Senere blev han optaget på det Jyske Kunstakademi, hvor han blev færdiguddannet hos bl.a. Anne Thorseth, som tog farvelæren meget alvorligt. Jørgen Mikael Andersen udviklede snart sin egen helt unikke tilgang til maleriet. For ham handler maleriet først og fremmest om farve, flade og rytme, som han iscenesætter på billedfladen, så hans billeder fremstår porøse og luftige.

Kunstskribent og kurator Trine Rytter Andersen, udtrykker det således: ”Farven påføres i tynde lag med pensler af forskellig størrelse, og den bagvedliggende hvide grund spiller en afgørende rolle for billed- opfattelsen, idet den aktiveres som et abstrakt negativt rum, der spiller op til de bemalede fladers positive rum”.

Mange af Jørgen Mikaels billeder er abstrakte med myriader af farveklatter, prikker og streger, der organiserer sig efter en uigennemskuelige logik. Alle er de spontane og frigjorte i æstetisk forstand. Jørgen Mikael Andersen fortæller, at han ofte arbejder meget længe på sine billeder. Han dyrker det mangfoldige, rytmiske og koloristiske, for derefter at udnytte den grå farves flertydighed i sine nonfigurative eller semiabstrakte billeder.

Med afsæt i Joseph Alberts farvelære er han optaget af det forunderlige ved øjets fysiologi, øjets evne til at opfatte farver og danne optiske efterbilleder i bevidstheden og på nethinden. Han ønsker med sine malerier at stimulere og aktivere beskuerens øje for gennem selve farvepåvirkningen at skabe nye uudtømmelige aflæsninger af maleriet. Jørgen Mikael Andersen ønsker og håber, at hans billeder opleves på flere planer. Han ser paralleller mellem musik, åndedræt, komposition og maleri ved at skabe tilstande i sine billeder på et abstrakt plan. Således er billederne en form for sammenføjet natur i korporlig, musikalsk og visuel forstand, og hvert billede er afhængigt af det faktiske øje, som betragter det og især af, hvor intenst og længe betragteren fordyber sig i billedet. Jo mere tid foran billedet, des flere lysende optiske komplementærfarver vil være i spil og des mere levende og ’syret’ kommer billedet til udtryk og des dybere er den æstetiske virkning.

JM Andersen

JM Andersen

JM Andersen