Udstillingen Færøsk kunst - Zacharias Heinesen

Maleren Zacharias Heinesen udstiller helt nye værker hos Odder Kunst i anledning af 75 års jubilæet i Foreningen Nordens Odderafdeling. Det er der god grund til at fejre, og det sker naturligvis med en nordisk kunstudstilling. De to store medlemsstærke kulturforeninger, Foreningen Norden Odder og Odder Kunst arrangerer i fællesskab fra 1. november en udstilling med færøske maler. Det er i øvrigt tredje gang Heinesen udstiller hos kunstforeningen i Odder.

Der er fernisering fredag 1. november 2019 kl. 16 i KunstVærket, Vitavej 60, 8300 Odder. Udstillingen er herefter åben på fredage, lørdage og søndage til og med 24. november mellem kl. 14 og 17. Der er gratis adgang til udstillingen.Ramsbjergspillemændene vil allerede fra kl. 15.30 underholde med færøsk/nordisk musik.

Zacharias Heinesen er en af Færøernes helt store malere, søn af den verdenskendte forfatter William Heinesen, der i øvrigt også begyndte som maler. Zacharias Heinesen er født 1936 og uddannet på Billedskolen i Reykjavik samt på Det Kgl. Danske Kunstakademi og udstiller på flere danske museer og gallerier og er repræsenteret på Færøernes Kunstmuseum og på flere nordiske kunstmuseer. Selvom Zacharias Heinesen er den ældste udøvende kunstner på Færøerne, forstår han til stadighed at inspirere yngre kunstnere på øerne.
Han har bl.a. udført adskillige udsmykningsopgaver på Færøerne, i Danmark og i de øvrige nordiske lande. Såsom altertavlen i Husum Kirke samt et værk til Østre Landsret. Desuden har han leveret motiver til færøske frimærker og pengesedler.
Zacharias Heinesen har som nævnt to gange tidligere med succes udstillet i Odder med stort salg af sine værker. Efterspørgslen på Zacharias Heinesens malerier er usvækket, så det gælder om at være på stikkerne, hvis man skal sikre sig et oliemaleri eller en akvarel. Han arbejder bevidst efter at opløse motivet i enkeltdele, hvorefter de uafhængige former og flader kommer til at fremstå i en ny virkelighed med kantede fjelde og huse i klare farver. Han er kendt for sin kubistisk, fabulerende gengivelse af de færøske landskaber, bygderne, husene, lyset, havet og skibene fra sit atelier i Tórshavn. Det ligger i øvrigt lige ved siden af faderens hus, der i dag er et meget spændende museum.

Nordiske landskaber, malet af børn
Billedkunstneren Ole Grøn, Odder, følger med en workshop over temaet ”Nordiske landskaber” for børn op på den nordiske udstilling. Det sker 5. november med en fra 4. klasse fra Saksild Skole, og 6. november med 4. og 5. klasse fra Hundslund Skole. Inden workshoppen tager børnene fotografier af et landskab, og herud fra skal børnene male et maleri med inspiration fra Zacharias Heinesens aktuelle udstilling i KunstVærket. Børnenes malerier bliver udstillet i KunstVærket, udstillingslokale 2, også kaldet SmedeVærket og bliver dermed et spændende lokalt supplement til Heinesen-udstillingen. Der er gratis adgang til udstillingen, som støttes af Odder Kommune.

Yderligere information kan fås hos Jørgen Søes Hejlsvig, Fdm. For Odder Kunst og bestyrelsesmedlem i Norden Odder, tlf. 2248 5954.

____________________

Odder Kunsts opsigtsvækkende, meget aktuelle udstilling med Færøernes store maler, 83-årige Zacharias Heinesen bliver fra fredag 8. november suppleret med 45 malerier udført af lige så mange elever fra 4. og 5. klasse fra Hundslund og 4. klasse fra Saksild skoler. Zacharias Heinesens udstilling er med til at fejre Foreningen Norden i Odder, som har75 års jubilæum, og malerierne er blevet til på workshops under vedledning af Odderkunstneren Ole Grøn med temaet ”Lokale nordiske landskaber”. Altsammen inspireret af den færøske malers teknik og opfattelse af lys, landskaber m.m. Lærere fra de begge skoler havde forinden givet børnene et oplæg om nordisk kunst og assisterede også i løbet af de to dage, som børnene tilbragte i KunstVærket med pensler, maling og lærreder (30 x 40 cm). Nogle af børnenes malerier kan købes via individuelle aftaler med børnene og deres forældre. Børnene mødte velforberedte op i KunstVærket medbringende fotografier af landskabet fra deres hjemegn med motiver som SKOV, MARK OG STRAND OG BEBYGGELSE. Børnene fortolkede og omsatte deres fotografi til et maleri efter at være blevet indviet i den færøske malers univers og malestil fra de skønne øer i Atlanten.

”I Odder Kunst er vi glade for skoleelevernes udstilling, fordi det er vigtigt at fremme interessen for kunst, det er en vigtig dannelsesproces, for i fremtiden skal vi først og fremmest leve at være kreative, siger formanden for kunstforeningen, Jørgen Søes Hejlsvig, der håber atmange af børnene fremover vil lokke deres forældre med på maleriudstilling  i KunstVærket, Vitavej 60 i VitaPark.”

Odder Kunst har netop etableret er udvalg, der skal beskæftige sig med Børn, Unge og Kunst, to lærere fra skolerne i Odder Kommune er med i udvalget. Børnenes malerier hænger nu i Odder Kunsts udstillingslokale II, også kaldet Smedeværket, og der bliver de hængende indtil Heinesen-udstillingen slutter søndage 24. november. Børnenes malerier kan ligesom den professionelle udstilling ses på fredage, lørdage og søndage mellem kl. 14 og 17. Gratis adgang.

Heinesen 1

Heinesen 2

Heinesen 3

Heinesen 4

Heinesen 5

Heinesen 6

Heinesen pengeseddel

Lis Mønster og Søren Astrup i færd med at sætte børnenes maleriudstil-ling op i Smede-værket

Hundslund Saksild

Saksild