Udstillingen Marianne Markvad

Årets første udstilling hos Odder Kunst: Byrum som kulisser for menneskelig aktivitet

Odder Kunst åbner udstillingslokalerne i KunstVærket og Smedeværket og tilbyde alle kunsthungrende medlemmer og andre nye kunstneriske oplevelser. Det sker fredag den 23. april kl 14, og er med Aarhuskunstneren Marianne Markvad. Med mundbind og højst 10 personer i lokalerne ad gangen. Og desværre uden fernisering.

Marianne Markvad undersøger de urbane rum, som kulisse for menneskelig aktivitet. Byrummene vidner for hende om måder at opfatte og leve livet på. I dette spejler hun sin egen virkelighed, og blander forskellige af disse spejlbilleder så nye betydninger opstår. Betydninger, der på én gang refererer og stiller spørgsmål til de liv vi fører, og de rum vi lever i.
Kunstneren ser arkitektur som en både æstetisk og betydningsbærende kulisse. Byens arkitektoniske organisering udstikker rammer og angiver handlemuligheder for den enkelte og fællesskabet. På denne måde er den arkitektoniske scenografi et grundvilkår, der vidner om et samfunds selvforståelse. Megen af hendes praksis har rod i denne forståelse og fascination.
Med interesse for denne problematik besøger hun storbyer og boligområder i Danmark og i udlandet. Via visuel registrering indsamler hun materiale om det urbane rum og dets organisering.
Ved hjælp af fotografiet fastholdes "øjeblikke" på steder og i situationer, der optager hende på et æstetisk eller betydningsmæssigt plan. Det er generelt vigtigt for hende at tage egne fotografier, da den konkrete fornemmelse af byrummet har stor betydning i det videre arbejde. 
Tilbage i værkstedet bearbejdes indtryk. Hendes fascination af det tredimensionale byrum med dets linjer, former, farver, mellemrum og betydninger oversættes til collage. Fotografier mikses fysisk eller i Photoshop og er grundstenene i hendes processer.

Marianne er fascineret af collagens muligheder og de æstetiske og konceptuelle betydninger, der kan opstå i krydsklippet af forskellige fotos og i sammenstillingen af forskellige materialer. Med en reference til det traditionelle relief, undersøges det tredimensionale rum. Ud over dybden er hun også interesseret i rytme, flade, skalering og materialitet, når fotografier bearbejdes skulpturelt. Dermed brydes fotografiet op, så det sammensmelter på ny og forstærkes i udtrykket. Områder i collagen hæves og sænkes for at opnå en ny hierarkisk betydning. Der arbejdes i lag-på-lag både i forhold til billeders betydninger, men også rent fysisk i arbejdet med tredimensional collage.

Udstillingen varer til og med 9. maj 2021. Der vil være åbent på fredage, lørdage og søndage mellem 14 og 17. Gratis adgang.

Marianne Markvad
Marianne Markvad