Foreningens kunstsamling

Foreningen har samlet en del værker fra kunstnere med tilknytning til Odder. De kan ses i hjemmsiden ved at klikke på kunstnerens navn eller downloades ved at klikke på PDF ikonet. Donationer til samlingen modtages gerne, hvis værkerne har en kunstnerisk kvalitet efter aftale. Spørgsmål herom rettes til formanden, Jørgen Søes Hejlsvig. Tlf. 22 48 59 54.

Kunstner Sven Aage Refsgaard Andersen PDF
Kunstner Erik Boje (Nielsen) PDF
Kunstner Lene Desmentik PDF
Kunstner Helga Exner PDF
Kunstner Marie Louise Exner PDF
Kunstner Jens Rune Gissel PDF
Kunstner Harry Hasager PDF
Kunstner Finn Have PDF
Kunstner Buller Hermansen PDF
Kunstner Poul Jepsen PDF
Kunstner Hasse Juul PDF
Kunstner Carsten Langkilde  PDF
Kunstner Erling Leick PDF
Kunstner Hans Løfgren PDF
Kunstner Leif Mosevang PDF
Kunstner Karin Munk PDF
Kunstner Jane Muus PDF
Kunstner Ole Krog Møller PDF
Kunstner Bjarne Nielsen PDF
Kunstner Bodil Nielsen PDF
Kunstner Kaare Nielsen PDF
Kunstner Lis Alma Nielsen PDF
Kunstner Inka Sigel PDF
Kunstner Mogens Zieler PDF

Registrerings-metode

Rækkefølge: Alfabetisk efter kunstnerens efternavn.Den enkelte kunstners værker er angivet i den rækkefølge, som de er erhvervet.

Titel: Hvis originaltitel findes, anvendes denne, ellers angives kort beskrivende titel.

Datering: Årstallet til højre angiver værkets tilblivelsesår. Parentes om årstallet betyder, at dette ikke fremgår af værkets egen betegnelse, men er dokumenteret på anden vis. UÅ. Betyder, at værkets tilblivelsesår er ukendt.

Materiale/teknik: Kortfattet redegørelse for materialer og udførelse.

Mål: Alle mål opgives i hele cm. Mål angives ved malerier, grafik m m som højde x bredde. Mål på skulpturer angives som højde x bredde x dybde.

Signatur/betegnelse: Kun kunstnernes egne påskrifter nævnes. Placeringen angives ved forkortelser. Er værket hverken signeret eller dateret skrives: ikke bet. Findes betegnelsen på værkets bagside, skrives: verso. Findes signaturen på forsiden, skrives: fnth for forneden til højre.

Erhvervelse: Erhvervelsesår og -måde nævnes, når sikker  dokumentation  foreligger.

Inventarnummer: Hvert enkelt værk registreres ved modtagelsen og får et inventarnummer. Værker optaget i samlingen indtil 2018 har fortløbende nummerering med et til to cifre. Værker optaget fra 2018 har årstalsnummerering: 2018-xx.

PDF Liste med inventarnumre